Velkommen

 

 

 

Slagelse Politihundeforening

Parcelgårdsvej

4200 Slagelse

 

kontakt@slagelseph.dk

Velkommen

 

Vi byder nye såvel som øvede hundefører velkommen i Slagelse Politihundeforening. Stedet hvor alle der kan lide at træne og arbejde med deres hunde mødes.

Generalforsamling

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubhuset

SØNDAG D. 22. JANUAR 2017 KL. 13.00

 

For at have stemmeret, skal kontingent være betalt, og kvittering skal kunne fremvises.

 

DAGSORDEN

 

1: Valg af dirigent.

2: Valg af 2 stemmetællere.

3: Formanden aflægger beretning.

4: Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

5: Indkomne forslag.

(Skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før)

6: Fastsættelse af kontingent.

7: Valg:

a: Valg af kasserer for 2 år.

på valg Ronni K. Olsen

b: Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år.

på valg Dorthe Dam

c: Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år.

på valg Finn Meyer

d: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

e: Valg af revisorsuppleant for 1 år

f: Valg af fanebærer for 1 år

8: Eventuelt

a: Overrækkelse af bygningspokalen

(forslag skal afleveres til bestyrelsen inden d. 01-01-2017)

 

 

På bestyrelsens vegne.

 

Ronni K. Olsen

 

Kontingent på kr. 700,00 (Samboende par 1205 kr.Passive medlemmer

350 kr.) bedes indbetalt senest d. 30-12-2016 på reg.nr. 0570 kontonr. 0000569518 (Sydbank), med angivelse af medlemsnr. Eller navn på hundeføreren.

 

 

ALLE MEDLEMMER, SAMT JERES FAMILIER, ØNSKES GLÆDELIG JUL OG ET GODT OG LYKKBRINGENDE NYTÅR.

 

I forbindelse med generalforsamlingen vil der kl 12:00 være mulighed for spisning på foreningens regni Passng.

 

MENU.

Hjemmelavede gule ærter m. flütes inkl. 1 øl eller vand.

 

Det vil være nødvendigt at tilmelde sig af hensyn til madlavningen.

 

Tilmeldingen er bindende og skal fortages til Dorthe personligt eller på tlf. 40 87 28 54 Senest mandag d. 16. januar 2017.

 

 

 

 

Hej alle nye medlemmer og ukåret hundefører.

Lidt info for dem der vil træne hele PH programmet .

 

Træning i PH program

Onsdag fra kl. 17:00 spor - Mødested klubhuset.

Lørdag fra kl. 10:00 lydighed.

Søndag fra kl. 10:00 skoven.

 

Tilmeld på facebook eller på tavlen i klubben.

 

Med venlig hilsen

Bonnie Svendstrup

 

Nyheder/Medlemsinformation

Områdegruppemøde Tirsdag d. 21/2 - 2017 kl. 19.30 på Nordskov skolen, Bækvej 14, 4690 Haslev.

Dagsorden se Kalender under dato.

 

 

 

 

 

Nyt lydighedshold i februar,se fanen

Dagens lydighedsafslutning blev i dag gennemført som en lille hygge konkurrence, efter godt arbejde fra hunde og førere. Blev Lia og Henrik vindere med 91 point Tillykke

Det er indtil videre ikke tilladt at benytte det skraverede område på Jernbjerg gården da det er forpagtet ud.

Så er der lagt resultater ind fra Områdemesterskab 6/11-2016

Du kan se resultaterne her.

Se datoer for træningskonkurrencer i 2016 her

Nyt fra webmasteren

 

Så er der kommet et nyt galleri, der er mere brugervenligt. Faktisk kan klubbens medlemmer selv oploade billeder til galleriet, hvis man lige får et login af webmasteren.

Hvis I har en god historie at fortælle, så send den til kontakt@slagelseph.dk, så bliver den lagt ind på hjemmesiden. Se det første indlæg her

Er du medlem. så send et godt billede af din hund, så kan den komme med i ovenstående roterende banner.